Är inflationen beaktas i skuld?

Fråga:

Är inflationen i skulden faktiskt betraktas? Jag betalar bara inlösen och den fasta räntesatsen på sikt. Jag kan knappast tänka mig att hög inflation beaktas även i skulden, eller? Vi skulle få en hög inflation på grund av den ekonomiska krisen, skulle vara gäldenärer i inte kan betala sina skulder tillbaka då?


Svar:

Så om du överdriven representerar det, ingenting kan hända en villaägare som finansieras huset som hög inflation. Justerat för inflation, minskar lånebeloppet nämligen i detta fall.