Är isen en heterogen blandning eller homogen blandning?

Ice är varken heterogen eller homogen. Det är faktiskt en förening.
Här är definitionerna av varje:
förening - en kemisk kombination av två eller flera olika delar. kan delas upp i enklare ämnen med kemiska medel och har egenskaper skiljer sig från dem om dess beståndsdelarna
(ex. vatten)
heterogen blandning - en som inte har en enhetlig sammansättning i hela och i vilken de enskilda ämnena förbli åtskilda
(ex. pizza)
homogen blandning - en som har en enhetlig sammansättning alltigenom och alltid har en fas; också kallas en lösning
(ex. soda)