Är jack philbin och regis philbin med?

Är jack philbin och regis philbin med?

Ja