Är kanderad frukt säkra att använda i Fruktkakor efter utgångsdatum?

Nej, Använd inte konserverad frukt efter utgångsdatumet på någonting. Svara på konserverad frukt och kanderad frukt är två olika saker. Jag visste kanderad frukt hade även ett utgångsdatum. Men om den har en, jag vill följa den.