Är koldioxid organiska eller en kemisk förening?

Är koldioxid organiska eller en kemisk förening?

Oorganiska, alla oxider av kol är oorganiska föreningar.