Är konditionsträning och aerob träning samma?

Ja. Cardio-menande ökar pulsen och aerob betyder att i mer luft eller öka din hjärt-och lungfunktion.