Är läkarbesök som en oberoende i en oskyldig olycka tjänst resor på fritiden?

En olycka i den extra-tiden, oberoende av om en fritid olycka återstår oberoende eller företagare, även om han inte var i skuld.

På något sätt, det tycker jag inte är relaterade till en service-enhet.