Är lipider polysackarid?

Nej de är inte polysackarider. Lipider utgör en bred grupp naturligt förekommande molekyler som omfattar fetter, vaxer, steroler, fettlösliga vitaminer (som vitamin A, D, E och K), mono, diglycerider, triglycerider, fosfolipider och andra.

 • Relaterade Frågor

 • Vad består av polysackarid och polypeptid?

 • Är stärkelse och socker exempel på lipider?

 • Vad innehåller polysackarider?

 • Vad händer med lipider om sätta i vatten?

 • Lipider vanligen används i solid lipid nanopartiklar?

 • Vad är klassificeringen av lipider?

 • Vad gör lipider för dig?

 • Hur snabbt kan du köra lipider till en perifer linje?

 • Vilket av följande representerar rätt revideringen av meningen nedan se till din dagliga kost innehåller alla grundläggande makronäringsämnen. dessa är lipider fetter proteiner och kolhydrater.?

 • Hur lipider metaboliseras i kroppen?

 • Hur skiljer sig kolhydrater från lipider?

 • Där uppstår lipid syntes?

 • Organiska katalysatorer kallas polysackarider?

 • Hur lipider efterlikna celler?

 • Är triglycerider lipider?

 • Är polysackarider hydrofoba?

 • Vad polysackarider är närvarande i stärkelse?

 • Där rötas lipider om alls?

 • I vilka organeller gör lipid metabolism uppstår?