Är litium-220 används i en smutsig bomb?

Är litium-220 används i en smutsig bomb?

Litium-220 finns inte.

Litium är ett mycket lätt element, det endast förekommer naturligt som litium-6 och litium-7, som är både stabil. Alla andra isotoper har halflives kortare än en sekund, och således skulle förfalla för fort för att kunna användas i något.

 • Relaterade Frågor

 • Efter deuterium i tungt vatten används i fusion återstår i vattnet?

 • Vad används läkemedlet litium för?

 • Vad är förkläde används för en kock?

 • Vilka läkemedel används för att behandla säsongsbunden depression?

 • Vilka läkemedel används ofta för att behandla depression?

 • Varför inte orange färgen används i Pysanky alltid ta till ägget korrekt?

 • Hur beräknar man de totala amps används i huset?

 • Vad är den gula lågan på en bunsenbrännare används för?

 • Varför används inte ofta kärnenergi?

 • Vilka batterier som används i medicinska apparaten?

 • Vilka material används för att göra en ipod?

 • Vilka metaller används för att göra diskus?

 • Vilka vapen som används av amerikanska styrkor?

 • Vad används som ingrediens explosiva i kärnvapen?

 • Meddelande till bilförsäkring, när son används med bilen?

 • Skyldighet för olycksfall skador på försäljning till används bilhandlare?

 • Spelar det någon roll om någon används som en ställande av säkerhet eller garant?

 • En entreprenör två bil används i båda företagen.

 • Internet till andra hem logga in, så att särskilda rätt till uppsägning används