Är Luxemburg ett självständigt land eller koloni av en annan?

Luxemburg är ett självständigt land.