Är Marocko ett utvecklat land?

Nej, Marocko är ett utvecklingsland, vilket innebär att det inte har utvecklats ännu.