Är marskalkar öppet fjärde juli?

Är marskalkar öppet fjärde juli?

Marshals är öppna fjärde juli.