Är med boss i "Diskussion" när jag tar far månader för föräldrar, vem bestämmer?

Fråga:

God kväll, behöver råd från er: Jag är med min chef i "intensiv diskussion", när jag kan ta de 2 far månaderna av föräldrarnas lämna och få föräldrar pengar. Jag skulle älska till månader efter sommarlovet (am lärare) ta, han finner det inte ok, som avgör om vi är överens? Jag var av uppfattningen de månaderna jag kan tänka mig hur det passar mig och min familj. Tack.


Svar:

du har en tydlig tidsfrist, där du kan göra din begäran. Detta ställs. Och sedan kan du välja fritt.

Det är uppenbart att din chef inte är nöjd. Var du vid din överordnade, var du inte alltför glada, om en lärare i början av skolåret i 2 månader elimineras. Då, hela planen med timmar och ansvar är inte längre giltig. Detta är inte din kolleger som skall företräda dig ingen stor - antagligen också.

Fortfarande, om du uppfyller villkoren, du bestämmer.