Är mononukleos en mycket dålig virus?

Körtelfeber är en sjukdom som utvecklas till följd av Epstein - Barr-virus. "Mono" är mild i barn och ofta vuxna, men ungdomar kan bli ganska sjuk och utveckla influensaliknande symtom i veckor. Det är sällan dödlig i friska människor, men det kan orsaka mer allvarliga problem i immunförsvar människor (HIV +, organ transplantees). http://en.wikipedia.org/wiki/Infectious_mononucleosis