Är mucinex DM säkert att ta efter utgångsdatum även om flaskan har aldrig öppnats och celophane förseglingen är fortfarande på flaskan?

Enligt min mening skulle det förmodligen vara okej. Det beror på hur länge sedan utgångsdatum var. Om utgångsdatum var mer än 2 år sedan, skulle jag kasta ut, men om det är tidigare än så bör det vara okej. Om du inte vill ta några chanser, bara köpa en ny flaska.