Är murbruk en homogen eller heterogen blandning?

Murbruk är heterogen. Du kan tydligt se olika delar av blandningen från varandra (kalciumkarbonat och sand), det är alltså en heterogen blandning. De två partiklarna är inte kemiskt kombinerat, men helt enkelt blandas. Heterogen blandning.