Är också sjukförsäkring för konstnärer sociala fonden? Fortfarande, PA betalar den privata sjukförsäkringen för mig

Fråga:

Måste ändå fråga vad: också en sjukförsäkring eller sjukförsäkring skulle göra eftersom på Künstlersozialkasse? Eftersom min PA som fortfarande betalar bidragen till den privata sjukförsäkringen- och du är förmodligen ganska dyra.


Svar:

Sjukförsäkringen skulle vara för konstnärer sociala fonden för den delen, eftersom bara 1/2 inlägg, även billigt, men om du får i som student, vågar jag betvivla, du måste leva av din konst.