Är peppar maskulinum eller femininum på franska?

Peppar stavas "poivre" på franska (för torkade bären används som en krydda) eller "poivron" för röd eller grön frukt. Både poivre och poivron är maskulina substantiv i franska.