Är räntan effektiv avsevärt, vad som påverkar den effektiva räntan?

Fråga:

Vad påverkar effektivräntemetoden - varför måste den effektiva räntan för krediten kontrakt anges. Jag betalar varje månad men endast den nominella räntesatsen!


Svar:

Beate: Får du en massa svar. Jag kommer att begränsa mig till följande:

Effektiv ränta och nominell ränta skiljer sig inte, om räntan betalas ett år senare och även återbetalning beror ett år senare och omedelbart med huvudstaden är verrechent och den payout hastighet är 100%. En hel del kostnader är emellertid i den effektiva räntan, som ni kan läsa på, inte beaktas (exempel deployment intresse).