Är Rift Valley Fever dödliga?

Hos vissa patienter kan sjukdomen utvecklas till hemorragisk feber (vilket kan leda till chock eller blödning), encefalit (inflammation i hjärnan, vilket kan leda
huvudvärk, koma eller kramper), eller okulär sjukdom (sjukdomar som drabbar ögat). Detta kan leda till döden.
2006-2007 upplevde Tanzania och Somalia 1000 humanfall och 300 dödsfall. Ca 3% death Betygsätt i dessa fall.