Är Singapore större än Luxemburg?

Är Singapore större än Luxemburg?

Nope