Är skådespelaren Bob Hope alive?

Är skådespelaren Bob Hope alive?

Tyvärr, ingen. Han avled 2003, den 27 juli.