Är slaveriet lagligt i USA idag?

Ja. Som straff. Det trettonde ändringsförslag till USA: S konstitution staterna: varken slaveri eller ofrivillig träldom, utom som en bestraffning för brott varav partiet skall vederbörligen dömts, skall finns inom USA eller en plats som omfattas av deras jurisdiktion.