Är slipning vete i mjöl en fysisk eller en kemisk förändring?

Fysiska, kemiska egenskaper hos vete är fortfarande desamma.
mjöl är marken av en fysisk förändring