Är soja en beståndsdel eller en förening eller en homogen blandning eller en heterogen blandning?

Är soja en beståndsdel eller en förening eller en homogen blandning eller en heterogen blandning?

Det är en heterogen blandning...