Är Steve Harvey på Familjefejden?

Är Steve Harvey på Familjefejden?

Ja, och han är rolig