Är titeln på "Stolthet och fördom" lämplig?

Det är mycket lämplig. Mr Darcy representerar stolthet och Elizabeth fördomar.