Är vatten ett rent ämne homogen blandning eller en heterogen blandning?

Är vatten ett rent ämne homogen blandning eller en heterogen blandning?

Vatten är inte en blandning alls. Det är en molekylär förening bildas av två väteatomer och en syreatom med polära kovalenta bindningar. Den innehåller också (även om en minut belopp, 1 i halv ett miljarder molekyler) en H30 + (hydronium Jon) och en OH-(hydroxid Jon). Tillsammans får du H3O + + OH - = 2 H2O (två vatten molekyler.