Är verkligen äkta och konfidentiella e-postmeddelanden med E mail brev?

Fråga:

Så långt, det är alltid problem som skickar mail ofta inte som rättsligt bindande brev var accepterade eftersom de relativt lätt att manipulera. Jag har hört ett E-brev har nu utvecklat system inlägget, som bör råda bot på situationen. Är detta system för verkligen äkta och konfidentiell?


Svar:

Hej! Själva principen är inte fel, men det finns fortfarande betydande utrymme för förbättringar. Det bör vara att avgöra om ett brev är faktiskt anlänt till mottagaren. Det är fortfarande inte klart om detta skulle anses vara också i domstol i händelse av en tvist. Dessutom finns det fortfarande brister i registreringen och användarupplevelsen. Så bättre vänta lite off om detta förfarande verkligen använder den för att lägga alla korten.