Är Will Ferrell och Ron Perlman med?

Nej. Även om många har anfört liknande fysiska egenskaper, är Will Ferrell och Ron Perlman inte relaterade.