Arbete och en månad inga pengar?

Fråga:

Jag vet någon som 1 februari examen har fått. Att avbeställa den 31 januari. (Han var fram till nu ALG 2 mottagare). Han hänvisar till, men bara till 15 är mars sitt första Lohn.Was övergången från februari till mars? Dock har han rätt till ALG 2? Du måste betala ja hyra och allt. Inte för att peka en har inga pengar.


Svar:

Såvitt jag vet ALG1, betalas ALG2 samt "regelbunden lön" i slutet av månaden för den föregående månaden:

Arbetslöshetsersättning betalas ut regelbundet varje månad efteråt. Av lämpligt uttalande av förmåner säkerställer den federala arbetsförmedlingen att du kan ha senast den första arbetsdagen påföljande månad.

Därför han skulle behöva komma till 31.01, senaste 01.02 ALG2 för januari och februari, den lön faktiskt till 28.Feb...

... Om avveckling av tekniska skäl endast till den 15 mars är betald, ber mig i familj och vänner till en kort kredit uthyres