Arbetsgivaren överföring brev till anställd?

arbetsgivaren brev till anställd förflyttas till en annan plats inom organisation med samma fördelar och ingen återbetalning för omlokalisering kostnader