Arbetsgivaren subvention barnomsorg - också för skolbarn möjligt?

Fråga:

Min arbetsgivare är involverade i barnet vård kostnader (daghem, förskola) ingen skolbarn! Det finns en anledning varför endast upp till skolan eller det är affärsmässigt beslut? Kan också lunchtid kostnader för tillsyn och vård för den.


Svar:

Skattebefrielsen är endast avsedd för icke skolbarn. Detta är uttryckligen i lagen.

Det kostar alltid på, men under en dagis i området "Att bygga en social kompetens" etc. bild kan, detta är inte så för skatten.

Medan kostnader för barnets hand om inte skolan barn såsom ökad efterfrågan på underhållsbidrag är erkända, inkluderar barnomsorg kostnader för barn inom området för föräldrarna, dvs kan inte åberopas som ett krav.