Arbetsrelaterade sjukdomar att få förmåner enligt den lagstadgade olycksfallsförsäkringen?

Fråga:

Office jobb har många människor problem med ryggen. Skulle som räknas som en arbetssjukdom, och uppstår från de lagstadgade olycksfallsförsäkringen anspråk?


Svar:

Om arbetssjukdomen kan bevisas, finns det också en föreställning.