Arbetstagarnas medverkan: innehavsperiod - dag i pressen. Var kan jag hitta det på en balansräkning?

Fråga:

Regeringen har förmodligen gått att innehavstiden förlängs med alternativ eller aktier för anställda.

Jag har en fråga i riktning mot balans: var kan jag hitta det alternativ eller aktier som utfärdats till anställda? Tillgångar eller skulder?


Svar:

Om aktier till personalen på heruasgegeben är del av GRudnkapitals (del av den totala emitterade aktier) och registreras i balansen blad som ett tal, men ingår i huvudstaden. Antalet aktier är någonstans i rapporten balansräkning. Att fånga antalet aktier till anställda är mig veterligen inga och åtminstone efter perioden har löpt ut, de var ja också knappt transport till fånga.

Inte alternativ på aktier också i balans. Sedan belopp som standard bör om nödvändigt omfattas, som måste i framtiden spendera företaget att lösa in om alternativen.

Jag tror att om något, hittar du information endast i betänkandet, i balansräkningen.