Arv som ett alternativ till hus försäljning under sin livstid?

Fråga:

Hej

Så vi hade stora familj rådet, och på något sätt vi kom inte till en gemensam nämnare. Fadern har nu läst att man kan förutse arvet med en testamentsgåva.

Det finns men bara huset till testamenterar är, vår fråga: 1) om hus far testamenterade till oss två syskon, och endast minimal pengar är tillgängliga för både föräldrar, då hur är den reserverad del av återstående syskonen - som ärver ingenting, avlider eller så lite som möjligt--att beräkna?

(2) är alla tidsfrister på ett arv att mötas, så att avgifter och skatter så låg som möjligt faller ut?

(3) är det möjligt att lämna ett hus om det är att ärva från något annat?

Tack redan tider i den tidigare ut för alla informativa svar :)


Svar:

Det finns ett stort missförstånd. Legacy är ett tillgängligt som en flyr enda följd genom dödsboet planering estate.

Vad tycker du har ett annat namn: detta är en gåva, så en gratis gåva under sin livstid.

Laglotten kan inte återkallas som vi vet, förutom extrema fall av undantag.  Laglotten är hälften av arvet. Om en donation på 10 år innan följden äger rum, är det att förvänta sig med varje år fallande aktie. De syskon som måste få huset så räkna med att betala ut de kvarvarande syskon.