Ärva vuxna barn också del av yrkesbaserade pensioner?

Fråga:

Efter min mans död, var en pension betalas ut. Nu min fråga: den rättsliga delen är att mina barn bort, som i den normala egendomen, eftersom det inte finns något testamente?


Svar:

Ja, om inte en person namnges som stödmottagaren.