Arvsskatt betalningen som en extra börda avdragsgill?

Fråga:

Om du ärver en fastighet själv inte kan användas, eftersom det är helt belamrad med rätt till bostad, kan du kräva då arvsskatt begränsning införs en extra börda på självdeklarationen?


Svar:

Det kan vara något ovanligt för dig att ärva och därför behöva betala skatt.

Det är allmänheten som emellertid inte - ofta uppstår.

Det är därför ingen exceptionella belastning.