Asset deal: orealiserade reassess och beskattningsbara? RTA

Fråga:

ett företag (GmbH) har en division som kommer att säljas. Det är en tomt på mark, en byggnad, maskiner, utrustning, materiel och personal. I anläggningstillgångar finns dolda reserver uppgår till Mio.

För nu antar dessa värden den köpa företag vill i samband med en Assetdeals, som då?

Måste du ompröva värdena som ska överföras efter RTA, att avslöja dolda reserver och skatt (som säljare) eller har jag rätt att rösta som säljare?


Svar:

Tillgången affär – så i försäljning av tillgångar - det finns inte något alternativ. Eftersom inköpspriset om AK är att använda köpeskillingen är det värde eller marknadsvärdet. Detta har ingenting att göra också med RTA.

På den jag ser fakta här jämväl kan vara en spelning och ertragsteuerlich man måste konstruera ett bidrag enligt § 20-RTA, men vi är redan i andel affären.