Återkallande av fullmakt

Fråga:

Min son under loppet av skilsmässan gav hälften av min tomt. I fördraget enades att jag kan sälja objektet för att upprätthålla en rimlig levande och i detta fall hela behållningen är tillgängliga för mig. I kontraktet beviljades en fullmakt till min fördel av min son, whereby alla verksamheter som påverkar landet, Tillåt mig. var. Nu, min son har dragit tillbaka fullmakten av notarie. Kan jag göra honom vid en försäljning av artikeln på godkännande för försäljning, eller om han vägrar skadestånd påstående?


Svar:

Han kan ju ta ut fullmakten, men det är ja då öppen till vänner insistera på överensstämmelse med fördraget och inte yttre rymden också stämma dem. Således kan du eventuellt vinna en motsvarande ekonomisk ersättning, men säljer du överfört ägande förmodligen.