Att bygga Daimler elektriska smart nu med Tesla? Som påverkar börsen?

Fråga:

Daimler ansluter nu smarta elektriska Tesla? Detta har en positiv effekt på börsen? Detta är bara en verklig innovation.


Svar:

resonemanget är uppenbara. Men effekterna av sådan en en fliegensch plan... i jämförelsen till de problem som för närvarande väger på bilindustrin.

talar om överkapacitet och strukturella problem inom industrin, måste åtgärdas först innan en elektrosmart här är ett rollspel. bilindustrin kommer att förändras under de kommande åren mycket, särskilt när oljepriset skulle öka kraftigt. då det återstår i bilar och en elektrosmart AG kommer köparen strike - särskilt på kostsamma problem av en daimler som en del bilindustrin inte släppa.