Att få fler barn stöd, när dottern är arbetslös efter utbildningen?

Fråga:

Min dotter är 23 år gammal, slutade i juni sin första utbildning och sedan omfattas inte av operationen. Hon bor sedan deras 18 år i livet i sin egen lägenhet och får ekonomiskt stöd från oss. Bland annat, nämligen barnbidrag. Få vi fortsätter, om hon är arbetslös efter utbildning eller som faller bort för?


Svar:

Barn utan anställning på arbetsförmedlingen eller andra liknande behöriga för arbetslösheten II prestanda medium som arbetslös loggas, så barnbidrag på 18. te används ålder, upp till 21. tio tal till byrån för arbete i ditt ärende