Att inte vara banking app och på samma gång online banking med samma Smartphone - som?

Fråga:

Jag har hört att du inte kommer att ladda ner BankingApps, om använder samma enhet för internetbank och det TANS skickat till en. Kan någon berätta för mig hur det ser ut för att göra detta? Tack!


Svar:

Det vore försumligt att använda internetbank och som en enhet för att skicka mTAN användning här samtidigt med en Smartphone.

Du kan naturligtvis fortfarande använda en internetbank app på den att kontrollera, exempelvis redovisa saldon.