Att välja rätt sjukförsäkringen gör verkligen stor skillnad?

Fråga:

Jag har läst att 90% av den lagstadgade sjukförsäkringen ordineras. Medel så skiljer sig åt i sina tjänster endast med 10%. Är det verkligen göra så mycket skillnad för försäkrade?


Svar:

Så länge vi är friska, gör ingen stor skillnad från vilka försäkringsbolag är försäkrade. Och så det är också beslutat att tjänster av sjukförsäkringföretagen överväldigande utsträckning ordineras. Men det finns bara några funktioner/tjänster som inte av allt som erbjuds och kan i enskilda fall för försäkringstagarna till stor nytta. Det är alltid beroende på individen. Vissa har som mer tjänster inom homeopati, vilket är mycket viktigt för vissa försäkrade, andra i sin tur helt oviktiga.