Attorneys avgifter eller olycka fråga var:

Fråga:

Vi har skapa en rapport efter en olycka i som vi var inte att skylla, då med tanke på hela en advokat.

Nu kommer advokaten Bill, eftersom upphovsrätt har betalat inte alla kostnader.

RG måste betala i stället för förövarna av olyckan? Skulle vara ännu mer logiskt än att vi nu har att betala, eller?


Svar:

Det är lite lite att klargöra detta.

Advokatarvoden i en oskyldig olycka på bekostnad av konkurrerande försäkringsgivaren gå normalt. Jag ser tyvärr inte länken till undersökningen. Du måste skriva lite mer. Har advokaten, förutsatt ingen motivering?