Autogiro på ett annat namn - gäller även utan signatur?

Fråga:

Är ett debetbelopp till ett konto på en annan person eller till ett annat namn utan en signatur på personen som juridiskt giltigt?


Svar:

Ja, det är möjligt, det räcker att ange kontoanslutningen. Hur som helst ja ingen signatur krävs på de mest Vertragsabschlüssne på Internet.