Automatiskt upphöra försäkringsavtal med döden?

Fråga:

En liten makabra fråga men slutar försäkringsavtal i princip med döden eller de kräver fortfarande en separat uppsägning av medlemmar?


Svar:

Detta regleras olikt beroende på vilken typ av försäkring. Försäkringen bara en klar hänvisning till avliden, det är så att polisen skall upphöra senast 2 månader efter döden av den försäkrade personen normalt. En villaägare försäkring kan ärvas men till exempel också