Avbryter du förväg om du vill starta ett företag (GmbH)?

Fråga:

Jag vill starta ett företag (obligatoriska GmbH). Am men fortfarande fast inställd på ett ganska stort företag. Enligt mitt kontrakt har jag för närvarande ett meddelande till 31.03.2016. Jag skulle gärna etablera företaget inom de närmaste 4-6 veckorna. Verksamhet i det nya bolaget är inte i konkurrens med min tidigare arbetsgivare. Av mängden arbete som jag tror jag de närmaste 2-3 utan några problem på samma gång kan göra det månader.

Jag måste Visa mitt företag stiftelsen, eller hon kommer att få med antagligen det, eftersom jag vill vara registrerad som enskild firma.

Hur svarar företaget där jag är för närvarande anställd. Vilka varianter är tänkbara?


Svar:

Hej

Först är ingenting i vägen ett företaggrundat .

Om du är också aktiv i företaget (så jag förstår), måste du informera din Arbeitgener. Om kan vara att detta är genomförbart förresten och är ingen tävling där, anförde arbetsgivaren bör inte ha något.

Men naturligtvis vet vi inte känsligheten av arbetsgivaren.

Annonsera jag skulle endast om man ser att det är igång.

Lycka till