Avdelningen för auktion - delägare inte flyttar ut

Fråga:

Frågan: en gemenskap av arvingar A, B och C driva tvångsförsäljning av en skuldfri fastigheter, som bor A. A har uppgett att han inte kommer att dra. Jag får budet när auktionen datum och jag är skyldig för att betala mitt bud till tingsrätten. Av dem får A en tredje. Fråga: Finns det ett sätt att blockera en återkallelse tills han drar ut? Eller måste jag om förskottet begär fogden (WG. Clearance) återhämta sig från en rättegång pågår?


Svar:

Miczak:

Med ikraftträdandet av sammanlagt du ägare för objektet auktion vidare.

Clearance titel anses vara verkställbara avtal beslut.

Är delägare är inte helt nöjd, han kan få tillbaka auktionen mot dig.

Rekommendation: spåra pris Edition gratis betal, ordna evakuering och evakuering kostnader, om nödvändigt, domstol ICH fordran mot gäldenären.