Avdrag för reseräkning sparade kostnader för förlorad arbetsförtjänst?

Fråga:

Efter en trafikolycka påstås en skada av förlorad arbetsförtjänst. Måste käranden här kan räkna de sparade resekostnaderna att arbeta?


Svar:

Ja, när talan om skadestånd är en förmån kredit. De sparade resekostnaderna är därför också i ditt fall.